Salgsvilkår

Her finner du enkel og praktisk informasjon om kjøp av billetter til Same Time Tomorrow AS sine arrangementer. Merk at avvikende informasjon kan gjelde på enkeltarrangementer.


Same Time Tomorrow AS er ansvarlig arrangør og salgspart ovenfor deg som kunde for arrangementer presentert på vår nettside og i våre salgs- og markedsføringskanaler. Henvendelser rettes til Same Time Tomorrow AS, Linneasvingen 12, 3520 Jevnaker, på e-post til post@sametimetomorrow.no, eller på telefon 46 89 70 22.

Ved å delta på arrangementer i regi av Same Time Tomorrow AS godtar du at virksomheten har retten til å ta bilder, lydopptak og/eller videoopptak av alt og alle i tilknytning til arrangementet. Bildene og opptakene kan bli gjort tilgjengelige under eller etter arrangementet for, men ikke begrenset til, markedsførings- og promoteringshensikt.


Billettpris og avgift

Du betaler alltid en billettavgift i tillegg til selve billettprisen. Billettavgiften utgjør for tiden 4-5% av billettprisen (avrundet til nærmeste 5NOK over 4.3%). Dersom du ønsker faktura på et større antall billetter tilkommer faktureringsgebyr. Faktura utstedes kun etter avtale.

Salg og refusjon

Same Time Tomorrow AS benytter tredjepart til billettformidling. Merk at tredjepartsleverandør kan ha egne retningslinjer for salg og refusjon av billetter. For tiden benytter vi Tikkio AS som billettformidler.

Refusjon av billetter skjer kun ved avlyst konsert. Kjøpt billett refunderes ikke.

Normalt sett aksepteres ledsagerbevis til alle våre arrangementer dersom ikke artist eller tredjepart legger føringer på dette.

Levering, gyldighet og adgang til arrangement

Billetten leveres til deg via tredjepartsleverandør, og kan være både elektronisk eller utstedt på papir. Billetten er uansett kun gyldig til oppgitt arrangement, og kan ikke overdras til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra arrangør (gjelder kun på arrangementer hvor legitimasjon kreves ved inngang). Billetten aksepteres brukt kun én gang. Det er ikke tillatt å bruke billetter som premie i konkurranse eller lignende uten skriftlig forhåndssamtykke fra arrangør og/eller artist. Det er ikke tillatt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. Enhver form for omsettelse av billetter i Same Time Tomorrow AS sin regi hvor ekstern næringsaktør er involvert er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke.

Åpenbart berusede eller forstyrrende personer kan uten erstatningskrav bli nektet adgang til et arrangement.

Mistet billett

Dersom billetten mistes før arrangementet tar du kontakt med oss så søker vi å erstatte billetten.

Avlysning

Et arrangement anses som avlyst når det ikke gjennomføres. Endringer i program, beliggenhet eller delvis gjennomføring av et arrangement o.l. regnes ikke som avlysning, og billettene refunderes normalt sett ikke.

Ved avlysning av et arrangement refunderes selve billettsummen til deg som kunde, men avgift betalt for billetten ved kjøp refunderes ikke.

Andre forbehold

Same Time Tomorrow AS forbeholder seg retten til å annulere utstedte billetter mot tilbakebetaling av billettens pris. Arrangør tar forbehold om feil i opplysninger om priser og for utsolgte arrangement.